ตำแหน่งงานว่าง

        


ลำดับที่

ตำแหน่งงาน

 วันที่ประกาศ

 รายละเอียดงาน

1

เจ้าหน้าที่ จัดซื้อ (ภาษาจีน) 21/01/21     คลิก 

2

เจ้าหน้าที่  ช่างซ่อมแม่พิมพ์  21/01/21     คลิก 

สมัครงาน

ตำแหน่งเซลล์