คุณภาพ

                                                         บริษัทคิง-กู๊ด เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่เชียวชาญด้านการผลิตปริงและงานปั๊มขึ้นรูปโลหะ (Stamping) ทุกชนิด

                                                                        ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ

                                                                                   และมีประสบการณ์การผลิตสปริงในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 15 ปี

                                                                                            ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในระบบบริหาร

                                                                                           คุณภาพ ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001-2015

                                                                                     รับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 1 

เรามีความมุ่งมั่นจะพัฒนาคุณภาพทั้งผลิตภัณฑ์และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเหนื่อง

1.ทบทวนและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

2.ดำเนินการและฝึกอบรมพนักงานให้มีคุณภาพ

3.ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและให้ความสำคัญกับพนักงาน